Двукратно увеличен риск за меланом при лечение на високо кръвно със Сартани/ ангиотензин-рецепторни блокери!

High Blood Pressure (HBP, Hypertension) is the main “non-symptomatic” disease of our era. It is one of the cardiovascular risk factors which include among others diabetes, smoking and high cholesterol (dyslipidemia) Uncontrolled Hypertension increases the risk of Heart Attacks (Ischemic Heart Disease) and Stroke. It can be controlled with dietary modifications such as reduced salt intake and prescribed drugs. The latter include Beta Blocking agents, Angiotensin Converting Enzyme inhibitors (ACE … Прочети повече

Актуална наука от Отделението по Дерматология, Венерология и Дерматологична Хирургия, Медицински Институт на МВР, София, 2020

Постер, приет за 16 Пролетен симпозиум на Европейската академия по Дерматология и Венерология (EADV), Порто, Португалия, 30 април/ 2 май, презентиран онлайн на 29 конгрес на EADV, Виена, 28 октомври/1 ноември, 2020: Чернев Г, Темелкова И, Ставров K: “ GRANULOMATOUS SLACK SKIN MYCOSIS FUNGOIDES И САРКОИДО-ПОДОБНА РЕАКЦИЯ, РАЗВИЛИ СЕ ЕДНОВРЕМЕННО ПРИ МЛАД БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТ С ДАННИ ЗА МНОГОКРАТНИ АНАБОЛНИ ИНЖЕКЦИИ В МИНАЛОТО: ПОТЕНЦИАЛНИ ВРЪЗКИ С АНТИГЕННАТА/МОЛЕКУЛНА МИМИКРИЯ?!“

Актуална наука от Отделението по Дерматология, Венерология и Дерматологична Хирургия, Медицински Институт на МВР, София, 2020

Постер, приет за 16 Пролетен симпозиум на Европейската академия по Дерматология и Венерология (EADV), Порто, Португалия, 30 април/ 2 май, презентиран онлайн на 29 конгрес на EADV, Виена, 28 октомври/1 ноември, 2020: Чернев Г, Темелкова И, Ставров K: „АДАЛИМУМАБ ЗА ТЕЖКА ФОРМА НА АКНЕ ИНВЕРСА: НЕАДЕКВАТНО? ПО-ДОБРЕ ХИРУРГИЯ!“

Актуална наука от Отделението по Дерматология, Венерология и Дерматологична Хирургия, Медицински Институт на МВР, София, 2020

Постер, приет за 16 Пролетен симпозиум на Европейската академия по Дерматология и Венерология (EADV), Порто, Португалия, 30 април/ 2 май, презентиран онлайн на 29 конгрес на EADV, Виена, 28 октомври/1 ноември, 2020: Чернев Г, Темелкова И, Ставров K: “ BLUE RUBBER NEVUS BLEB СИНДРОМ ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТ.“

Актуална наука от Отделението по Дерматология, Венерология и Дерматологична Хирургия, Медицински Институт на МВР, София, 2020

Постер, приет за 16 Пролетен симпозиум на Европейската академия по Дерматология и Венерология (EADV), Порто, Португалия, 30 април/ 2 май, презентиран онлайн на 29 конгрес на EADV, Виена, 28 октомври/1 ноември, 2020: Чернев Г, Темелкова И, Ставров K: „ПРЕПУЦИАЛНО ЛОКАЛИЗИРАН АХРОМАТИЧЕН АВАНСИРАЛ МЕЛАНОМ.“

1 2 3 4 5 6 7 31