b2conf49

49. Последните оцелели. Ден първи от конференцията мина перфектно въпреки извънредното положение, което бе гласувано в рамките на деня. Очаквайте ни на 16 май- отново в хотел Маринела, зала София. Следват нови 25 оригинални доклада, базирани изцяло на данни от нашето клинично ежедневие. Благодарим на всички за подкрепата в рамките на кризисния период, породен от корона вируса. Успяхме! Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf48

48. Време за купон. Последната сесия свърши. Героите са уморени: ʺДами, време е за по питие и пура? Не мислите ли?ʺ Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf47

47. Д-р Ана Битолска от кръжока по дерматология към Онкодерма, представя островната и разтегателната- пластики, в комбинация , като добро решение за пациент с епидермални кисти на скалпа. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf46

46. Журналистът и общественик- господин Борислав Костурков в опит да убеди Професор Чернев, че конференцията трябва да се спре. Получава нашите уверения, че ден втори няма да се състои и накрая настъпва мир. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf45

45. По време на презентациите: Д-р Таня Попова, Д-р Иван Терзиев и Проф д-р Георги Чернев. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf44

44. Д-р Пирдопска от университетска болница ʺЦарица Йоаннаʺ коментира необходимостта от провеждане на точни алгоритми на проследяване при пациенти неоперабилни форми на Неврофиброматоза тип 1. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf43

43. Д-р Татяна Пирдопска с презентация за значимостта на дерматохистопатологична оценка при пациенти с неврофиброматоза и налични множествени плексиформени неврофиброми с кожно и органно засягане. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf42

42. Д-р Ана Битолска с перфектна първа презентация за дерматохирургичното лечение на гигантски епидермални кисти в областта на скалпа при възрастен пациент. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf41

41. Проф д-р Таня Хаджиева с коментари за наши общи пациент с капоши саркоми и провеждането на разнороден тип лъчелечение в комбинацияа с радиохирургия и дерматохирургия. Обсъждане на приложението на локален и системен бета блокер за първи път в България, .. при наш общ пациент като адювантно лечение, след лъчелечение и съмнение за рецидив. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

b2conf40

40. Професор д-р Таня Хаджиева в дебат с Д-р Иван Терзиев по отношение на неефективността на хистопатологичната и в частност имунохистохимичната диагностика при лечение на Капоши саркома. Към актуалния момент липсва провеждането на имунохитохимия или PCR за HHV8 в лезионална тъкан, което от своя страна не позволява отдиференцирането от ангиосарком. Втори национален конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия/ БДДХ , 13 март, 2020, Хотел Маринела, София.… Прочети повече

1 2 3 4 5