Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology

Рядка операция в областта на шията при дерматологичен пациент с амелобластен карцином, лекуван в отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР-София, публикувана като cover image на първа страница на списанието на Европейската академия по Дерматология и Венерология, брой 4, 2018!

Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Будва, Черна гора!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 3-6 май, 2018, Будва, Черна гора! Представени бяха 19 постера с дерматохирургична и онкологична тематика. Постерите ще бъдат отразени за предпоследен път на сайта на ADCRSTR.com, като оттук нататък- от началото на 2019 г., те ще излизат само в подменюто НОВИНИ/NEWS на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), в рамките … Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 129:Амелобластен карцином в областта на шията като дерматохирургично предизвикателство. Автори: Георги Чернев, Илия Лозев, Иван Пидакев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 170 : Мукоепидермоиден карцином на паротидната жлеза с масивно кожно засягане- билатерална напредваща пластика като оптимален подход! Автори:Илия Лозев , Иван Пидакев, Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 148 :Гигантски авансирал претибиален меланом като краен резултат от погрешен клиничен подход. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Иван Пидакев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 168: Скротален Morbus Bowen: хирургичен подход като опростено адекватно решение. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 358:Нефамилна форма на Bureau Barriere Syndrome при пациент атопична диатеза и масивен нумуларен екзем. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 124: Мукозален орален меланом- ʺтихият убиецʺ? Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 048: Интерстициален грануломатозен дерматит представящ се клинично като морфеаподобна таргетоидна лезия: нетипична находка при български пациент! Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

1 17 18 19 20 21 22 23 25