(NDMA) МЕТФОРМИН И (NTTP) СИТАГЛИПТИН ИНДУЦИРАНИ КОЖНИ МЕЛАНОМИ: ВРЪЗКИ С НИТРОЗОГЕНЕЗАТА, НИТРОЗО-ФОТОКАРЦИНОГЕНЕЗАТА, ОНКОФАРМАКОГЕНЕЗАТА И МЕТАБОЛИТНОТО ПРЕПРОГРАМИРАНЕ

https://www.researchgate.net/ publication/380635699