На 01.05. 2024 година Проф д-р Георги Чернев получи официална анотация за зачисляване от американската Scholar GPS към листата на 0,05% от топ учените в световен мащаб:

https://scholargps.com/scholars/ 30282268826849/georgi-tchernev