РАЗВИТИЕ НА БАЗОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ СЛЕД ПРИЕМ НА ПОТЕНЦИАЛНО КОНТАМИНИРАНИ С НИТРОЗАМИНИ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ И АНТИАРИТМИЦИ: ВРЪЗКА С ЕКЗОГЕННО ТРИГЕРИРАНАТА НИТРОЗОГЕНЕЗА И ОНКОФАРМАКОГЕНЕЗА

https://www.researchgate.net/ publication/379670425