ОКОЛООЧНИ ВИСОКОРИСКОВИ БАЗОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ СЛЕД ДОПЪЛНИТЕЛЕН/ПАРАЛЕЛЕН ПРИЕМ НА ТОРАСЕМИД, МОКСОНИДИН И МИРАБЕГРОН: ВАЖНИ ВРЪЗКИ СЪС СВЪРЗАНАТА С РАКА НА КОЖАТА (ФОТО-) НИТРОЗОГЕНЕЗА В КОНТЕКСТА НА ФАРМАКООНКОГЕНЕЗАТА

https://www.researchgate.net/ publication/379695951