ОБУЧЕНИЕ ОТ ДЕРМАТОЛОЗИ: ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА 16 КЕРАТИНОЦИТНИ РАКОВИ ФОРМИ СЛЕД УПОТРЕБА НА МЕТФОРМИН В КОМБИНАЦИЯ С ЛОЗАРТАН/ХИДРОХЛОРОТИАЗИД, МЕТОПРОЛОЛ И НИФЕДИПИН – ВАЖНИ ВРЪЗКИ С ЛЕКАРСТВЕНАТА (ФОТО)-НИТРОЗОКАНЦЕРОГЕНЕЗА И ОНКОФАРМАКОГЕНЕЗАТА

https://www.researchgate.net/ publication/379696064