ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ/ ПРОФ Д-Р ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ: НЕВУСНО АСОЦИИРАН МЕЛАНОМ НА СКАЛПА-ОПТИМАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД