ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ/ ПРОФ Д-Р ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ: МЕЛАНОМ НА РАМОТО – ОПТИМАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД