ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ/ ПРОФ Д-Р ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ : ЛЕКАРСТВЕНО ИНДУЦИРАНА НИТРОЗОГЕНЕЗА И ОНКОФАРМАКОГЕНЕЗА НА БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА СКАЛПА