РАЗВИТИЕ НА БАЗОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ СЛЕД КОМБИНИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИЗИНОПРИЛ И ТАМСУЛОЗИН: ВРЪЗКИ С ФОТОКАРЦИНОГЕНЕЗАТА И НИТРОЗОГЕНЕЗАТА В КОНТЕКСТА НА ФАРМАКООНКОГЕНЕЗАТА

https://www.researchgate.net/ publication/378567085