КЕРАТИНОЦИТЕН РАК, ДИСПЛАСТИЧНИ НЕВУСИ И КОЖЕН МЕЛАНОМ СЛЕД ПРИЕМ НА ПОТЕНЦИАЛНО КОНТАМИНИРАНИ С НИТРОЗАМИНИ/ ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ ПРЕПАРАТИ: ВАЖНИ ВРЪЗКИ С ФОТО -(НИТРОЗО)- КАРЦИНОГЕНЕЗАТА И ФАРМАКО- ОНКОГЕНЕЗАТА

https://www.researchgate.net/ publication/379375934