Снимков атлас по оперативна хирургия

През м. януари 2024 г. Електронната академия за продължаващо медицинско обучение (ЕАПМО) публикува на своя уебсайт първия български онлайн атлас по оперативна хирургия. В него стъпка по стъпка и придружени от съответен снимков материал са представени най-често извършваните хирургически намеси (вкл. и дерматохирургични).
Атласът е предназначен за българските специализанти и специалисти от различни оперативни специалности и е с напълно безплатен достъп след регистрация на сайта на Академията.
Когато пише първия български учебник по хирургия, първоучителят на българската хирургия от ХХ век проф. Параскев Стоянов възкликва: „за да имат нашите студенти в роден факултет родни учебници“. В духа на казаното от проф. Стоянов електронният атлас по оперативна хирургия се посвещава на българските лекари и техните пациенти, за да имат родните медици роден учебник на роден език.
Атласът е „живо тяло“ и подлежи на непрекъснато разрастване, за което могат да спомогнат колеги от различни медицински специалности, като предоставят собствени описания по образец на извършваните от тях операции.
Първата крачка е направена, пътят напред е отворен. От нас зависи да го извървим.

Атласът се намира на следния уебадрес:
https://eapmo.bg/articles?atlas

Д-р Илиян Илиев
Болница на Ордена на милосърдните братя
Гр. Виена, Австрия