РАЗВИТИЕ НА МЕЛАНОМ И ДИСПЛАСТИЧНИ НЕВУСИ СЛЕД РАНИТИДИН/РИЛМЕНИДИН/МОКСОНИДИН, ЛЕРКАНИДИПИН, РОЗУВАСТАТИН И ВЕРАПАМИЛ/ТРАНДОЛАПРИЛ – НОВИ ДАННИ/ПОРЕДИЦА ОТ СЛУЧАИ. ПОТЕНЦИАЛНАТА РОЛЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НИТРОЗАМИНИ/ NDSRIS В ПОЛИМЕДИКАЦИЯТА КАТО СЪЩЕСТВЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА РАК НА КОЖАТА

https://www.researchgate.net/publication/ 377471443