МНОЖЕСТВО КЕРАТИНОЦИТНИ ТУМОРИ СЛЕД ПРИЕМ НА ЕНАЛАПРИЛ/ЛОСАРТАН: ПОТЕНЦИАЛНИ ВРЪЗКИ С ЛЕКАРСТВЕНО МЕДИИРАНАТА НИТРОЗОГЕНЕЗА/ КАНЦЕРОГЕНЕЗА: МЕЛОЛАБИАЛНА НАПРЕДВАЩА ПЛАСТИКА И РАЗТЕГАТЕЛНА ПЛАСТИКА КАТО ОПТИМАЛЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

https://www.researchgate.net/publication/ 377471200