УРОЦИ ПО НИТРОЗОГЕНЕЗА ОТ ДЕРМАТОЛОЗИТЕ – НИТРОЗАМИНИ/ NDSRIS ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЛИМЕДИКАЦИЯТА ПРИ ПОЛИМОРБИДНИ ПАЦИЕНТИ КАТО НАЙ-МОЩНИЯ ИНДУКТОР ЗА РАКА НА КОЖАТА: ХИРУРГИЧНА ПЛАСТИКА ТИП ДВОЙНА БРАДВИЧКА ПРИ СКВАМОЗНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА СКАЛПА, ВЪЗНИКНАЛ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ВАЛСАРТАН/ХИДРОХЛОРОТИАЗИД И ЛЕРКАНИДИПИН

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 37991960/