НИТРОЗОГЕНЕЗА, АНТИДЕПРЕСАНТИ И СЕРТРАЛИН ИНДУЦИРАН НЕВУСНО АСОЦИИРАН КОЖЕН МЕЛАНОМ: КОНТАМИНАЦИЯТА С NDMA/ NNK (NDSRIS) КАТО НАЙ-МОЩНИ ИНДУКТОРИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕЛАНОМА: ALEA IACTA EST

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 37991956/