НИТРОЗАМИНИ В ЧЕСТО ПРЕДПИСВАНИ АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА И (НЕ)КОНТРОЛИРАН ЛЕКАРСТВЕНO ИНДУЦИРАН РАК НА КОЖАТА: ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА КОЖЕН МЕЛАНОМ И МНОЖЕСТВЕНИ БАЗОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ СЛЕД ЕДНОВРЕМЕНЕН ПРИЕМ НА БИСОПРОЛОЛ И ФУРОЗЕМИД

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 37991971/