МОРФЕОФОРМЕН БAЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА АЛА НАЗИ: УСПЕШЕН ДЕРМАТОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ЧРЕЗ ТРАНСПОЗИЦИЯ НА ЛАМБО ПО СЪСЕДСТВО. ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЕНЛАФАКСИН, БИСОПРОЛОЛ И ОЛАНЗАПИН С НИТРОЗАМИНИ/НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ: НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ПРИЧИНА ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСИЯ НА РАК НА КОЖАТА

Автори: Георги Чернев, Людмил Иванов, Илия Лозев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 37991952/