ЗАМЪРСЯВАНЕTО С НИТРОЗАМИНИ В РАМКИТЕ НА СЪРДЕЧНАТА ПОЛИМЕДИКАЦИЯ – САРТАНИ (ВАЛСАРТАН), БЛОКЕРИ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ (АМЛОДИПИН И НИФЕДИПИН) И АНТИАРИТМИЦИ (ПРОПАФЕНОН) КАТО ЗНАЧИМ ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРОГРЕСИЯТА НА МНОЖЕСТВО КЕРАТИНОЦИТНИ РАКОВИ ФОРМИ: НАПРЕДВАЩА РОТАЦИОННА ПЛАСТИКА ЗА КЕРАТОАКАНТОМ НА ГОРНАТА УСТНА И РАЗТЕГАТЕЛНА ПЛАСТИКА ЗА БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА РАМОТО КАТО ОПТИМАЛЕН ДЕРМАТОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 37991956/