Гигантски базалноклетъчен карцином на скалпа: ротационна напредваща пластика като успешен дерматохирургичен подход

АВТОРИ: Георги Чернев, Симона Кордева, Илия Лозев

https://www.pagepress.org/ journals/index.php/dr/article/view/9664/9027