ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПАРАДОКСИ В ХИРУРГИЯТА НА МЕЛАНОМА: КОНСОЛИДИРАНЕТО НА ДВЕ ХИРУРГИЧНИ СЕСИИ В ЕДНА И НЕПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕНТИНЕЛНИЯ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ – ВЪЗМОЖНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ БЕЗ РЕЦИДИВИ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37522790/