НИТРОЗОГЕНЕЗА НА РАКА НА КОЖАТА: ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НИТРОЗАМИНИ НА БЛОКЕРИТЕ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ (АМЛОДИПИН), БЕТА-БЛОКЕРИТЕ (БИСОПРОЛОЛ), САРТАНИТЕ (ВАЛСАРТАН/ЛОСАРТАН), АСЕ-ИНХИБИТОРИТЕ (ПЕРИНДОПРИЛ/ЕНАЛАПРИЛ), ТРИЦИКЛИЧНИТЕ АНТИДЕПРЕСАНТИ (МЕЛИТРАЦЕН), SSRIS (ПАРОКСЕТИН), SNRIS (ВЕНЛАФАКСИН) И МЕТФОРМИН: НАЙ-ВЕРОЯТНОТО ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАРАСТВАЩАТА ЧЕСТОТА НА РАКА НА КОЖАТА

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37522780/