НИТРОЗОГЕНЕЗА НА КОЖЕН МЕЛАНОМ: ЕДНОВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА ПЪРВИЧЕН КОЖЕН МЕЛАНОМ НА ГЪРДАТА, ТЪНЪК МЕЛАНОМ/ДИСПЛАСТИЧНА БЕНКА НА ГЪРБА ПО ВРЕМЕ НА ПАРАЛЕЛЕН ПРИЕМ НА БИСОПРОЛОЛ, АМЛОДИПИН И ВАЛСАРТАН/ ХИДРОХЛОРОТИАЗИД: ПОЛИКОНТАМИНАЦИЯТА С НИТРОЗАМИНИ В РАМКИТЕ НА МУЛТИМЕДИКАЦИЯТА КАТО НАЙ-МОЩНИЯ ИНДУКТОР ЗА РАК НА КОЖАТА

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37522780/