НИТРОЗОГЕНЕЗА НА РАКА НА КОЖАТА (ПРИ ЧОВЕКА) – СКРИТАТА ИСТИНА НА ЕДНА БЕЗКРАЙНА ИСТОРИЯ: ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НИТРОЗАМИНИ В ОЛМЕСАРТАН, ВАЛСАРТАН И ХИДРОХЛОРОТИАЗИД КАТО ОСНОВЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЕРАТИНОЦИТНЕН РАК

https://www.researchgate.net/ publication/371474675