КОНГРЕСЕН ДОКЛАД НА 5-ИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕРМАТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, СОФИЯ, 11 МАРТ 2023 Г., С ОСНОВНИ ТЕМИ: НИТРОЗАМИНИ КАТО НАЙ-МОЩНИЯ ТРИГЕР ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРОГРЕСИЯТА НА РАКА НА КОЖАТА / ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЕДНОЕТАПНА МЕЛАНОМНА ХИРУРГИЯ КАТО ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА КОЖАТА

https://www.researchgate.net/ publication/371474505