ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НИТРОЗАМИНИ НА БЕТА-БЛОКЕРИТЕ (БИСОПРОЛОЛ/МЕТОПРОЛОЛ), ACE ИНХИБИТОРИТЕ ЛИЗИНОПРИЛ/ПЕРИНДОПРИЛ), ТИАЗИДНИТЕ ДИУРЕТИЦИ (HCT), БЛОКЕРИТЕ НА КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ (АМЛОДИПИН/ФЕЛОДИПИН), САРТАНИТЕ (КАНДЕСАРТАН) И ПОСЛЕДВАЩОТО РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСИЯ НА РАКА НА КОЖАТА: АПОКАЛИПСИС СЕГА

https://www.researchgate.net/ publication/371474368