МЕЛАНОМИ ПО СЪСЕДСТВО И ДИСПЛАСТИЧЕН НЕВУС, РАЗВИВАЩИ СЕ ЕДНОВРЕМЕННО СЛЕД ПРИЕМА НА КАНДЕСАРТАН: ЗАМЪРСЯВАНЕ/НАЛИЧНОСТ НА НИТРОЗАМИНИ КАТО ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРОГРЕСИЯТА НА РАК НА КОЖАТА

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37166890/