АРОМАТ НА СМЪРТ: ПЕРИНДОПРИЛ ИНДУЦИРАН ДЕБЕЛ МЕЛАНОМ И БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРБА. ПОТЕНЦИАЛНА РОЛЯ НА ГЕНЕРИЧНОТО ВЕЩЕСТВО ИЛИ/И ВЪЗМОЖНО ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРОЗАМИНИ КАТО КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ РАК НА КОЖАТА

Автор: Георги Чернев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37166894/