Сквамозноклетъчен карцином на носа и метатипичен базоклетъчен карцином на рамото по време на лечение с Валсартан / Хлорталидон: контаминацията с нитрозамини като важен отключващ фактор за развитието на рак на кожата

С. Кордева, С. Марчев, И. Баташки, Г. Чернев

https://symbiosisonlinepublishing.com/ dermatology/dermatology151.pdf