Рамипирил индуциран базоклетъчен карцином и диспластичен невус: Контаминацията с нитрозамини като най- мощния потенциален отключващ фактор за развитието на меланом и немеланомните форми на рак на кожата?

С. Кордева, С. Марчев, И. Баташки, Г. Чернев

https://symbiosisonlinepublishing.com/ dermatology/dermatology152.pdf