ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ:
Едноетапно (персонализирано) хирургично отстраняване при дебели меланоми на кожата!