ОНЛАЙН ЛЕКЦИЯ:
Гигантски меланом – поведението на клинициста като тригериращ фактор!