Високорисков базоклетъчен карцином на носа след телмисартан/ хидрохлоротиазид: потенциална роля на контаминацията с нитрозамини като ключов фактор за развитието на рак на кожата

С. Кордева, С. Марчев, И. Баташки, Г. Чернев

https://symbiosisonlinepublishing.com/ dermatology/dermatology150.pdf