MЕТАТИПИЧНИ БАЗОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ В ОБЛАСТТА НА НОСА ЛЕКУВАНИ УСПЕШНО ПОСРЕДСТВОМ ДВУСТРАННА ТРАНСПОЗИЦИОННА ПЛАСТИКА: НИТРОЗАМИНИТЕ В ЕНАЛАПРИЛА И ЛОСАРТАНА КАТО ВЪЗМОЖНИ ОТКЛЮЧВАЩИ ФАКТОРИ ЗА РАКА НА КОЖАТА

Георги Чернев, Симона Кордева, Илия Лозев

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37042583/