МНОЖЕСТВЕНИ БАЗОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ И ДИСПЛАСТИЧНИ НЕВУСИ СЛЕД ПРИЕМ НА АСЕ ИНХИБИТОРИТЕ ЕНАЛАПРИЛ/ ПЕРИНДОПРИЛ: РОЛЯ НА КОНТАМИНЦИЯТА/ НАЛИЧНОСТТА НА НИТРОЗАМИНИТЕ КАТО ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ НА РАКА НА КОЖАТА

Г. Чернев, С. Кордева

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37042596/