ПЪРВИ СЛУЧАЙ В СВЕТОВНАТА Л-РА НА РАЗВИТИЕ НА СКВАМОЗНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ДОЛНАТА УСТНА СЛЕД ЕПРОСАРТАН: КОНТАМИНАЦИЯТА С НИТРОЗАМИНИ КАТО ВЪЗМОЖЕН ТРИГЕРИРАЩ ФАКТОР ЗА РАКА!

Г. Чернев, И. Лозев, И. Пидакев, С. Кордева

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36864798/