НОВO ПОЛЕ НА ХИРУРГИЧНА СИГУРНОСТ (1 CM) МОЖЕ ДА Е ОТ ПОЛЗА ЗА ПАЦИЕНТИ С ДИСПЛАСТИЧНИ НЕВУСИ, ТЪНКИ МЕЛАНОМИ И МЕЛАНОМ IN SITU: АНАЛИЗ ВЪЗ ОСНОВА НА БЪЛГАРСКИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Георги Чернев, Валери Малев, Джеймс Патерсън, Торело Лоти

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32043684/