ДЕРМАТОХИРУРГИЧНОТО ЗВЕНО НА МВР БОЛНИЦА С НОВА УСПЕШНА ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ : РОТАЦИОННО НАПРЕДВАЩА ПЛАСТИКА ЗА МУКОКУТАННА ФОРМА ПРИ ПАЦИЕНТ С МЕЛАНОМ НА ГОРНАТА УСТНА

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36254539/