ДЕРМАТОХИРУРГИЧНОТО ЗВЕНО НА МВР БОЛНИЦА С НОВА УНИКАЛНА ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ: ПЛАСТИКА ПО КАРАПАНДЖИЧ КАТО НАЙ- АДЕКВАТЕН ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ЗА СКВАМОЗНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ДОЛНАТА УСТНА

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36199898/