ДЕРМАТОХИРУРГИЧНОТО ЗВЕНО НА МВР БОЛНИЦА С ДВЕ НОВИ УСПЕШНИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ: ПЛАСТИКА ТИП “ДВОЙНА БРАДВИЧКА” КАТО АДЕКВАТЕН ДЕРМАТОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ТУМОРИ В ОКЦИПИТАЛНАТА ЗОНА НА СКАЛПА. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 2 СЛУЧАЯ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36199895/