НИТРОЗАМИНИТЕ В АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ ПРЕПАРАТИ, МЕТФОРМИН И РАНИТИДИН КАТО КОФАКТОРИ ЗА МЕЛАНОМА И РАЗВИТИЕТО НА ДРУГИ ТУМОРИ: ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Автори: Георги ЧЕРНЕВ, Симона КОРДЕВА, Виктор МАРИНОВ, Илия БАТАШКИ, Атанас БАТАШКИ, Джеймс ПАТЕРСЪН

https://www.portuguesejournalofdermatology.com/ frame_eng.php?id=68