НИТРОЗАМИНИ И РАК НА КОЖАТА – ПО-СКОРО РЕАЛНОСТ ОТКОЛКОТО МИТ: ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Автори: Георги Чернев, Симона Кордева, Джеймс Патерсън

https://www.researchgate.net/ publication/366064541