ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ ФОРМИ НА ГНОЕН ХИДРАДЕНИТ / АКНЕ ИНВЕРСА: ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕРМАТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ/ БДДХ