ТЕРАПИЯТА НА МНОЖЕСТВЕНИ И РАЗЛИЧНИ РАКОВИ ФОРМИ НА КОЖАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА: ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕРМАТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ / БДДХ