ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЕДНОЕТАПНА МЕЛАНОМНА ХИРУРГИЯ И ОСТАРЕЛИТЕ НАСТОЯЩИ НАСОКИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОЖЕН МЕЛАНОМ: ФАКТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Пълната статия в sciendo.com: https://sciendo.com/ article/10.2478/amb-2022-0021