Оливейра Н, Кандатил ЛЖ, Чернев Г,2022/Bulsds: Нитрозамин (или Телмисартан/ Хидрохлоротиазид) индуциран невус и епидермална киста на скалпа