Оливейра Н, Кандатил ЛЖ, Чернев Г, 2022/ Bulsds: Ирбесартан/ Метформин (и/ или Нитрозамин) индуцирани ракови форми