Оливейра Н, Кандатил ЛЖ, Чернев Г, 2022/Bulsds: Едноетапно хирургично отстраняване за средно дебели кожни меланоми (1.00-4.00mm)